Aproximación ao crebacabezasDescarga: PDF | EPUB | MOBI

O presente documento publicouse por vez primeira hai cinco anos como colofón á miña propia aproximación inicial á narrativa da aventura gráfica e á súa ferramenta constituínte: o crebacabezas. Uns anos antes, intereseime xa dunha maneira máis intensa polo que ofrecía e podía ofrecer a aventura gráfica como forma de contar historias. Tiña un pasado como xogador, sempre me parecera un medio moi interesante, mais partía dun descoñecemento fondo da súa narrativa. Antes de proseguir, debo apuntar que narrativa é un termo completamente depreciado no videoxogo; incluso en eidos que pretenden tomar o medio en maior consideración, adóitase reducir a unha expresión absurda —todo é narrativa— ou mesmo arredala da xogabilidade. A aventura gráfica debe contar a través do xogo, o crebacabezas ha de ser o vector da súa narrativa. Cando falo dunha, por tanto, estoume a referir tamén á outra.

Abofé que neste lustro seguín a estudar o xénero e o meu coñecemento da aventura medrou; tamén evolucionou a miña maneira de pensar. Hoxe en día faría unha introdución ao crebacabezas diferente. Iso non quere dicir que Aproximación ao crebacabezas xa estea obsoleto —sigo a concordar coa meirande parte das cousas que escribín entón—, mais agora utilizaría un enfoque diferente. É fillo das lecturas coas que me iniciei —están recollidas como fonte ao remate do texto— e comparte unha estrutura se cadra esquemática en exceso con algunha delas. Agora poría máis énfase no concepto de crebacabezas ca na clasificación. De todos modos, non creo que fose un exercicio inútil: serviu para separar o gran da palla, algo que non facían os predecesores. Non me limitei a describir os crebacabezas que acompañaron o xénero dende a súa xénese, senón que o documento procura o xenuíno, o que ten capacidade para contar cousas, o que favorece os procesos creativos. Xogar unha aventura gráfica é facer propia a pel allea, asimilar un contexto; xogar é imaxinar; xogar é afrontar os problemas con perspectiva. Ese cambio supuña relegar crebacabezas con presenza histórica nas aventuras mais non con integración: crebacabezas que carecían de capacidade expresiva, independentes do contexto, exercicios de proba e erro que desafiaban a perseveranza, non o enxeño. Cataloguei o crebacabezas lexítimo e desbotei o ilexítimo, o esóxeno. Aproximación ao crebacabezas non condensa a escasa literatura anterior, parte da lectura crítica da divulgación existente naquel momento para tentar ir alén. Mais é só unha primeira aproximación superficial.

Gustaríame tratar o deseño de maneira integral agora que xa teño maior bagaxe. O crebacabezas, por suposto, tería predominancia —moito máis espazo e unha reflexión fonda—, mais hai outros aspectos importantes da aventura gráfica que non se estudan —ou se tocan de forma tanxencial— en Aproximación ao crebacabezas aos que habería que prestar atención: exploración e disposición de información, configuración do espazo, interface… A falta de reflexión no xénero vai da man da creación por inercia ou imitación; procuraría rachar con iso. Para tal empresa debería deseñar unha aventura de meu que servise para ilustrar os diferentes conceptos.

O contexto no que se desenvolve unha aventura gráfica resulta determinante para os crebacabezas. O uso de exemplos externos, ademais de estragar os crebacebzas a quen non xogase esa aventura gráfica e se cadra fomentar a imitación, obrigaríame a ter que escribir os antecedentes para cada caso. Vertebrar a obra arredor dese deseño favorecería moito a súa estrutura: o —único— contexto iríase construíndo devagar, o que permitiría unha mellor asimilación e daríame a posibilidade de tratar tamén a creación. En Aproximación ao crebacabezas xa utilizo exemplos ficticios, mais están escritos á carreira co propósito de dar un pequeno soporte á clasificación. Non serven como mostra de bos crebacabezas de aventura gráfica —advírtoo no propio documento—. Maxinar ese deseño sería asemade a principal motivación para me embarcar na escritura e o maior atranco.

Deseñar aventuras é moi complicado —máis se pretendes facer algo que sirva de exemplo—, así que preciso antes experimentar con deseños máis pequenos. Polo tanto é algo que queda lonxe, pero resulta inevitábel que o interese polo tema me conduza a escribir algo así no futuro. Antes diso, neste Andrómenas poderán lerse algúns exercicios lúdicos relacionados co deseño.

Aproximación ao crebacabezas concibiuse, escribiuse e publicouse por vez primeira en galego, aínda que levaba un tempo sen estar dispoñíbel na nosa lingua. Quería axeitar o texto antes de colgalo en Andrómenas. Toda a divulgación sobre a aventura gráfica que escribo —algo que apenas se fai en ningún idioma— parte de anotacións e reflexións en galego, mais agora mesmo pódese ler pouca cousa nesta lingua —o que hai aquí publicado—. Será moito máis no futuro.

Escribín Aproximación ao crebacabezas sen outro obxectivo que poñer en orde as miñas ideas sobre o tema. Neste tempo descargouse algún que outro milleiro de veces, mais non teño idea de cantas se leu —abofé que moitísimas menos, claro—. Porén, sei que houbo xente, de lugares moi diversos, á que lle interesou a lectura —con iso a escritura está máis ca xustificada—, algunha incluso o recomendou e acadou lugares tan inesperados como unha aula universitaria.